KÜ Tapa Hiie 2  asutati 1.märts 2009 a.

reg.kood 80280396

a/a 221044970580   Swedpank

 

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Elamu (välja arvatud Korterite (korteriomandi) reaalosade), Ehitiste ja Krundi mõtteliste osade ühise majandamise, haldamise, valdamise ja kasutamise korraldamine ning Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine seoses eelnimetatuga, samuti Ühistu liikmetele seoses Korteri ja kaasomandis olevate Elamu ja/või Krundi mõtteliste osade kasutamisega teenuste osutamine.